|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Fyrstav i silverplätering

...